Probleem aanpak
 

1. Voorbereiding:

  • kennismaking met de opdrachtgever, probleemstelling
  • in een voorstel aan de opdrachtgever geven wij aan hoe het behandelingstraject zal verlopen, gekoppeld aan een begroting tijdens het intakegesprek met betrokkene worden de achtergronden uitgediept, wordt de gezamenlijk te volgen procedure uitgestippeld en wordt de wijze van terugkoppeling naar de opdrachtgever vastgesteld

2. Analyse:

  • betrokkene en eventuele partner stellen gezinsbudget samen
  • Bureau Kreule analyseert de algehele financiële situatie op basis van de verzamelde gegevens

3. Planning:

  • Samen met de betrokkene(n) stelt Bureau Kreule een financieel plan op, met helder omschreven doelen, tijdlijnen en bindende afspraken; betrokkene dient hiermee akkoord te gaan

4. Uitvoering:

  • onderhandelt met schuldeisers, deurwaarders en dergelijke, met een zo gunstig mogelijk regeling c.q. sanering als doel
  • probeert de nog te regelen schulden - onder zo gunstig mogelijke voorwaarden - onder te brengen bij een financiële instelling
  • begeleidt de betrokkene(n) voor de afgesproken periode, met als doel: volledig zelfstandig en verstandig leren omgaan met financiën
  • verwijst - indien noodzakelijk - eventueel door naar andere maatschappelijke hulpverleners

5. Evaluatie en Nazorg:

  • koppelt regelmatig terug naar de opdrachtgever. Indien van toepassing en gewenst wordt contact onderhouden met de personeelsafdeling en/of het Bedrijfsmaatschappelijk Werk

 
Home

Bureau Kreule

Probleem herkenning

Probleem aanpak

Contact

Beleid hulpverlening

ఀ