Probleem herkenning
 

Hij kan werken in iedere onderneming. Ook in uw bedrijf. En op elk denkbaar niveau. De medewerker over wie u eigenlijk altijd wel tevreden was. Totdat u op een zeker moment merkt dat het minder goed gaat. Zijn verzuim, zijn vage klachten als excuus, neemt toe. De produktiviteit loopt terug. Zijn collega's springen bij, corrigeren zijn fouten. Dat worden er overigens steeds meer, zijn concentratie lijkt verdwenen. Contacten met collega's verslechteren, men klaagt over zijn humeur. Hij neemt steeds vaker een voorschot op zijn salaris, leent geld van collega's en onttrekt zich aan gezamenlijke activiteiten die geld kosten.

Zonder dat iemand het fijne er van weet, duidt alles op financiële problemen. Op zorgen, die langzaamaan de overhand krijgen op het werk. Voor de omgeving blijkt het moeilijk de collega er op aan te spreken. Hij antwoordt ontwijkend en lijkt de belangstelling als dreigend te ervaren. Hij isoleert zich. Toch is het moment bereikt om in te grijpen.

Maar hoe?

Uit het voorgaande blijkt dat de scheidslijn tussen privé en werk vaak smal is.

Medewerkers die in financiële problemen raken, belasten uw organisatie. Spanningen van de medewerker worden spanningen van zijn afdeling. Het gaat van kwaad naar erger, totdat ook de onkostendeclaraties een dubieus karakter krijgen. Nog een stap verder en de grens naar fraude is overschreden. Dan heeft u zèker een probleem, met vaak nare gevolgen, zoals ontslag en dus verlies van een goede medewerker.

Het is zaak de vroege signalen te onderkennen en de ontwikkelingen -onder professionele begeleiding- ten goede te keren.

Laat zulke problemen van medewerkers niet uw probleem worden. Voorkom nodeloze schade en leed voor alle partijen, uzelf incluis.

Werknemers in elke inkomenscategorie kunnen hun financiële draagkracht overschatten. Ook kunnen zij allemaal geconfronteerd worden met grote tegenslagen. Kortom: financiële problemen discrimineren niet. Mensen leven soms boven hun stand, omdat zij menen dat hun functie of woonomgeving een hogere status verlangen. Vaak ontbreekt gewoon de discipline om op een verstandige wijze met geld om te gaan. Bij tekorten volgt geen aanpassingen, maar neemt men extra op of verhoogt men de hypotheek. Ook kan de oorzaak liggen in onvoorziene uitgaven voor duurzame consumptie goederen (een kapotte wasmachine wordt meteen vervangen) of hoge reparatiekosten voor auto of huis.

Zeer hoge kosten in verband met noodsituaties als ziekte van de partner of kinderen zijn vaak onvermijdbaar.

Op financiële problemen rust, helaas, een taboe. Vrees voor gezichtsverlies en voor het "inleveren" van zelfstandigheid blokkeren vaak een beroep op hulpverlening.

In het voorgaande hebben wij al enkele signalen geschetst. Zulke signalen zijn er wel meer. De medewerker laat zich ontvallen dat "een vakantie dit jaar er niet in zit, alles is immers zo duur geworden?". De betaalde lunch in de kantine wordt vervangen door een pakje brood. De medewerker neemt niet meer deel aan de cadeaupot van de afdeling. De bedrijfsarts laat hij weten dat er wat "priveproblemen" zijn.

Simpele dingen, inderdaad. Maar in combinatie kunnen zij veelzeggend zijn. Als laatste noemen wij een eventueel loonbeslag; vindt dat plaats, dan is dat vaak een antwoord op alle vraagtekens die de omgeving de laatste tijd bij het gedrag van de medewerker plaatste.

Een treurig dieptepunt.

Bureau Kreule kan uw medewerker begeleiden bij het op orde brengen en houden van het huishoudbudget. Advisering en begeleiding bij schuldsanering maakt daaraan deel uit.

Vaak moeten veel problemen tegelijk en in onderlinge samenhang worden opgelost.

Bureau Kreule richt zich op de individuele hulpverlening; maatwerk dus, waarbij de privacy van de medewerker wordt gewaarborgd. Daar Bureau Kreule uw medewerker intensief begeleidt, wordt uw eigen administratieve organisatie niet extra belast (denk aan de uitvoering van het loonbeslag).

De activiteiten van Bureau Kreule hebben altijd een duurzame verbetering tot doel. Het spreekt voor zich dat u de voortgang en resultaten kunt volgen via adequate rapportages.

De stappen die Bureau Kreule onderneemt vindt u in bijgaand overzicht.

Bureau Kreule neemt een zorg van u over. De organisatie wordt gevrijwaard van extra inspanningen. De direct leidinggevende kan zich weer wijden aan zijn kerntaken.

Uw uiteindelijke winst is het behoud van een extra gemotiveerde - en produktieve medewerker.

 
Home

Bureau Kreule

Probleem herkenning

Probleem aanpak

Contact

Beleid hulpverlening